top of page

บริการพิมพ์โบรชัวร์
โรงพิมพ์โบรชัวร์ทุกชนิด

ผู้ให้บริการงานพิมพ์โบรชัวร์ (Brochures)

มืออาชีพงานพิมพ์โบรชัวร์ทุกชนิดทุกประเภท รวดเร็วทันใจ คุณภาพสูง ราคามิตรภาพ พิมพ์โบรชัวร์ระบบออฟเซ็ท, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูงที่โรงพิมพ์สยามครีเอทีฟ 108  เราใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพิมพ์โบรชัวร์ให้ท่าน    การผลิตสิ่งพิมพ์โบรชัวร์ที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น นอกจากต้องมีความรู้ เทคนิค ตลอดจนประสบการณ์ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์โบรชัวร์แล้ว โรงพิมพ์ที่ดีต้องมีความรู้และความเข้าใจในด้านของศิลปะมาประกอบการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตโบรชัวร์ โรงพิมพ์ของเราจะมองภาพพิมพ์แต่ละภาพในโบรชัวร์ หน้าพิมพ์แต่ละหน้าในโบรชัวร์เป็นเสมือนหนึ่งงานศิลปะที่มีจิตวิญญาณในขณะเดียวกันก็จะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของชิ้นงานโบรชัวร์เป็นสำคัญ  ท่านจะเห็นความแตกต่างของภาพพิมพ์โบรชัวร์จากโรงพิมพ์ของเราไม่ว่าภาพพิมพ์โบรชัวร์นั้นจะเป็นภาพที่มีเพียงตัวอักษรอย่างเดียว หรือภาพที่พิมพ์สีเดียว สองสี ฯลฯ

     สยามครีเอทีฟ108 โรงพิมพ์โบรชัวร์คุณภาพมาตรฐานที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Services) ตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์โบรชัวร์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคืองานสิ่งพิมพ์ที่เป็นโบรชัวร์ พิมพ์งานโบรชัวร์ด้วยระบบออฟเซ็ทที่ทันสมัย เราเน้นการผลิตงานพิมพ์โบรชัวร์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ส่งมอบงานพิมพ์โบรชัวร์ตรงเวลา และราคาย่อมเยาเป็นกันเอง

   งานพิมพ์โบรชัวร์ ถ้าจะให้งานออกมาดีและมีคุณภาพมาตรฐานนั้น จะต้องดูแลรายละเอียดในทุก ๆ จุดและทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การวางรูปแบบ การเลือกรูปมาใช้ประกอบ การให้สีสัน การใช้กระดาษ การใช้หมึก และการพิมพ์ สิ่งเหล่านี้โรงพิมพ์ของเรามีความเชี่ยวชาญสูง จากประสบการณ์ที่ผลิตงานพิมพ์โบรชัวร์ มีทั้งบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ มาใช้บริการการพิมพ์โบรชัวร์ของเรา

รับพิมพ์โบรชัวร์  ( Brochure )

 

 

โบรชัวร์  คือเอกสารเย็บเล่ม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า  "โบรชัวร์" นั้นเป็นที่มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า "Brochure" โดยใช้เรียกทับศัพท์ของ สิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่ง ในความหมายที่แท้จริงแล้วคือโบรชัวร์หมายความถึงหนังสือเล่มเล็กซึ่งก็หมาย ถึง จะต้องมีการเย็บเล่ม เข้าด้วยกันนั่นเอง ลักษณะ ที่สำคัญของโบรชัวร์ หรือเอกสารเย็บเล่ม ก็คือ เป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มุ่งเสนอข่าวสารเป็นการเฉพาะและต้องการ เนื้อหารายละเอียดที่สามารถบรรจุได้มากกว่าแผ่นพับทั่วๆไป รวมทั้งในการจัดทำโบรชัวร์จะมีการเอาใจใส่ในคุณภาพ ทางการพิมพ์มากกว่างานพิมพ์ประเภทจุลสาร

 

รูปแบบและรายละเอียดของงานพิมพ์โบรชัวร์งานพิมพ์โบรชัวร์โดยทั่วไปมีรูปแบบเหมือนหนังสือซึ่งมีความหนาไม่มาก โดยส่วนใหญ่จะพิมพ์ 4 สีทั้งเล่มเพื่อดึงดูดความสนใจและแสดงสินค้า/การบริการได้สมจริง

ขนาดของงานพิมพ์โบรชัวร์
ขนาด 10.25”x 15”, 7.5”x 10.25”, 5”x 7.5”, 3.5”x 5”
         8.25”x 11.75”(A4), 5.75”x 8.25”(A5), 4.125”x 5.75”(A6)
         

พิมพ์โบรชัวร์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่การออกแบบ
งานพิมพ์โบรชัวร์สามารถเคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา หรือเคลือบพลาสติกด้าน เคลือบ Spot UV ปั๊มนูน (Embossing) ปั๊มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping) หากต้องมีการเคลือบดังกล่าว ควรใช้กระดาษอาร์ตที่มีความหนาพอประมาณ (ไม่ต่ำกว่า 128 แกรมขึ้นไป) เพื่อให้กระดาษคงรูป ไม่ม้วนตัว

ผู้ให้บริการงานพิมพ์โบรชัวร์  ( Brochures )

 

ตัวอย่างโบรชัวร์ เช่น โบรชัวร์โฆษณาสินค้า โบรชัวร์โฆษณาการบริการ โบรชัวร์ส่งเสริมการขาย โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์องค์กรโบรชัวร์แนะนำสถานที่สำคัญ โบรชัวร์แนะนำสถานศึกษา โบรชัวร์แนะนำสถานที่เที่ยว โบรชัวร์รายงานข่าวสาร โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ร้านค้า โบรชัวร์แสดงผังรายการ โบรชัวร์คู่มือการใช้สินค้า โบรชัวร์คู่มือการใช้บริการ โบรชัวร์ชี้ชวนต่าง ๆ ฯลฯ

โรงพิมพ์สยามครีเอทีพ 108 เราคือมืออาชีพงานพิมพ์โบรชัวร์ บริการทำโบรชัวร์ทุกประเภท งานคุณภาพสูง ราคามิตรภาพ


    งานพิมพ์โบรชัวร์เป็นงานที่พิถีพิถัน โบรชัวร์ที่ดีมีคุณภาพช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า/การบริการของบริษัทห้างร้าน อีกทั้งทำให้สินค้า/การบริการนั้นมีความโดดเด่นซึ่ง โรงพิมพ์ ของเรามีความเข้าใจและช่ำชองในการพิมพ์สิ่งพิมพ์โบรชัวร์เป็นอย่างดี อีกทั้งราคาก็เป็นกันเอง

    การออกแบบรูปเล่มและเนื้อหาที่ดีของโบรชัวร์ย่อมทำให้สินค้า/การบริการนั้น ๆ มีความโดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้จุดมุ่งหมายของงานพิมพ์โบรชัวร์นั้นประสบความสำเร็จ ทั้งนี้โรงพิมพ์ของเรารับออกแบบหรือให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำพิมพ์โบรชัวร์ให้ออกมาดีเด่นทั้งรูปแบบและคุณภาพงานพิมพ์

     ขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์โบรชัวร์

 

        กำหนดวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะจัดทำพิมพ์โบรชัวร์ จำเป็นต้องทราบจุดประสงค์ในการจัดทำ เช่น ทำขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าหรือบริษัท กำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในโบรชัวร์ กำหนดช่องทางการแจกจ่ายเช่น แจกหน้าร้าน แจกตามศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงลูกค้าโดยตรง กำหนดแผนและช่วงเวลาการแจกจ่าย และท้ายสุดตั้งความคาดหวังที่จะได้รับ ความคาดหวังอาจรวมถึงการรับรู้หรือการตอกย้ำความนึกคิดในผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ ด้วย       กำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์ วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูตัวอย่างโบรชัวร์ที่มีอยู่ในท้องตลาด โบรชัวร์ตามศูนย์การค้า หรือโบรชัวร์ที่ได้รับทางไปรษณีย์ เลือกรูปแบบที่เหมาะกับงานที่จะทำ สำหรับขนาดให้เลือกดูจาก "ขนาดของงานพิมพ์โบรชัวร์" ที่ระบุข้างล่างได้เพื่อความประหยัดไม่เสียเศษในการพิมพ์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จากโรงพิมพ์สยามครีเอทีฟ 108 โดยระบุรูปแบบหลายรูปแบบหรือจำนวนพิมพ์ได้หลายระดับ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างโบรชัวร์คร่าว ๆ (Layout) เพื่อดูว่าจะเดินเรื่องอย่างไรตลอดทั้งเล่ม มีหัวเรื่องและภาพประกอบอย่างไร ฯลฯ         ออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค ในปัจจุบันจะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและจัดทำต้นฉบับ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพและการตกแต่งภาพ มักใช้ Adobe Photoshop ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดหน้า มักใช้ Adobe Indesign, Illustrator, Pagemaker ในการจัดทำต้นฉบับโบรชัวร์ ให้คำนึงถึงปกที่ผู้รับจะพบเห็น ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ต้องให้เด่นสดุดสายตา ปกโบรชัวร์บางเล่มมีการทำไดคัตเป็นรูปให้ดูแปลกตา บางเล่มเคลือบปกด้วยการเคลือบพลาสติกด้านแล้วเคลือบ Spot UV บนภาพที่ต้องการเน้น ฯลฯ ข้อความในหน้าแรกต้องกระชับสื่อถึงสิ่งที่ต้องการให้รับทราบ และเร้าใจให้อ่านรายละเอียดในหน้าต่อ ๆ ไป ในหน้าอื่น ๆ ให้ดำเนินเรื่องราวและภาพอย่างต่อเนื่องจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง การจัดรูปแบบแต่ละหน้าให้มีลักษณะที่เข้ากัน และให้ดูไม่ขัดกันหรือไม่ต่อเนื่องกัน (เช่น จัดระยะขอบเท่ากันทุกหน้า ใช้สีโทนเดียวกัน ใช้ฟ้อนต์เดียวกัน ฯลฯ)หน้าสุดท้ายมักจะเป็นสถานที่ติดต่อหรือจุดที่ให้บริการ อนึ่ง ทางโรงพิมพ์สยามครีเอทีพ 108 มีบริการรับออกแบบจัดทำต้นฉบับงานโบรชัวร์ให้ลูกค้าของเราสั่งพิมพ์งาน เมื่อจัดทำอาร์ตเวิร์คต้นฉบับของโบรชัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งไฟล์งานและสั่งโรงพิมพ์ดำเนินตามขั้นตอนการพิมพ์ได้ต่อไป                คลิกดู  « ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์        อนึ่งงานพิมพ์โบรชัวร์ที่ดี เริ่มจากต้นฉบับที่ดี ภาพที่คมชัด ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุด การพิมพ์ต้องได้คุณภาพ เมื่อได้โบรชัวร์ที่ดีย่อมมีส่วนช่วยทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โรงพิมพ์ สยามครีเอทีฟ 108 เราคือโรงพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท งานเร่ง งานด่วน พิมพ์จำนวนน้อยหรือมาก!


              บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิ้วค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สยามครีเอทีฟ 108  :

SiamCreative108 Print & Design (Thailand)
bottom of page