top of page

ขั้นตอนสั่งผลิตสิ่งพิมพ์

​​
Siam Creative 108

 

บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด

5/2578 หมู่ที่ 10 ถนนสามัคคี 63 แขวงบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


โทร :
0 2001 1549  , 09 486 9229  

 


ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของเราได้ดังที่อยู่ e-mail ข้างล่างนี้

ฝ่ายขาย         :   siamcreative108@gmail.com

ข้อมูลทั่วไป    :   info@siamcreative108.com

ฝ่ายออกแบบ  :   art@siamcreative108.com

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
ขั้นตอนการสั่งผลิตงานสิ่งพิมพ์


ขั้นตอน การกำหนดสเป็คงาน / ประเมินราคา
ขั้นตอน การยืนยันคำสั่งซื้อ
ขั้นตอน การส่งงานให้กับทางเรา
ขั้นตอน การผลิตงาน 
ขั้นตอน การส่งมอบงานให้กับลูกค้า
ขั้นตอน การชำระเงิน


 

 
ขั้นตอนที่ 1. กำหนดสเปคงาน / ประเมินราคา

+ ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย ราคาสินค้า ในเบื้องต้น ได้ในจากประเภทสินค้าต่างๆ ภายในเวปไซต์ siamcreative108.com

+ หากไม่แน่ใจในลักษณะงาน หรือสเปคงาน ลูกค้าสามารถส่งแฟกซ์รายละเอียดของงาน พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ เข้ามาได้ที่ เบอร์แฟกซ์ 0-2653-8506

หรือ Email จากนั้นรอรับการติดต่อกลับจากทางบริษัท ภายใน 24 ชม.

+ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 0-2001-1549


                                                                          สายด่วนฝ่ายขาย 


( หากไม่สามารถติดต่อได้ กรุณาฝากข้อความไว้ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด )


 
ขั้นตอนที่ 2. การยืนยันคำสั่งสั่งซื้อ

 
+ ลูกค้าทั่วไป ทำการยืนยันการผลิต โดยโอนเงินชำระค่ามัดจำ จำนวน 50 % จากราคาตามใบเสนอราคา จากนั้น แฟกซ์ใบสลิบการโอนเงินมาที่เบอร์แฟกซ์ 0-2001-1549    ( รบกวนเขียนระบุ เลขที่ใบเสนอราคา , ชื่อผู้โอน, เบอร์ติดต่อกับ ไว้บนสลิบใบโอนเงิน ให้ทางบริษัทด้วยค่ะ )

+ ลูกค้าประจำ ทำการยืนยันคำสั่งผลิต โดยเปิดใบสั่งซื้อ ( PO ) มาให้ทางบริษัท ผ่านทางเบอร โทรสาร 0-2001-5283 พร้อมกันนั้นส่งเอกสารดังต่อไปนี้ มาพร้อมกันด้วย คือ

 

    1) ภพ.20 ( ตราประทับ + เซ็นรับรอง )
    2) หนังสือรับรองบริษัท ( ตราประทับ + เซ็นรับรอง )
    3) ใบรับรองผู้เสียภาษี ( ตราประทับ + เซ็นรับรอง )
    4) แผนที่บริษัทลูกค้า ( ตราประทับ + เซ็นรับรอง )
    5) สำเนาบัตรประจำตัวกรรมการบริษัท ( ตราประทับ + เซ็นรับรอง )


 

 
ขั้นตอนที่ 3. การนัดรับงาน
 

+ หากลูกค้าเป็นผู้ส่งงานเข้ามาให้ทางบริษัท สามารถดู แผนที่ ได้ที่นี่

+ หากเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปรับงาน ให้ส่งแผนที่ พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ และเบอร์โทรติดต่อ ไว้บนแผนที่ ส่งโทรสาร มาให้บริษัท ที่เบอร์ 0-2001-5283

+ ลูกค้าจัดเตรียมต้นฉบับ ไฟล์อาร์ตเวิร์ค และเอกสารต่างๆ (รวมไปถึง เงินมัดจำ ) ไว้ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวก และ รวดเร็ว ในงานของลูกค้า

+ ส่งไฟล์ผ่านทาง Internet โดยอีเมล์   siamcreative108@gmail.com

 
สิ่งที่ท่านจัดเตรียมไว้ให้เรามีดังต่อไปนี้
1) ไฟล์อาร์ทเวิร์ค
2) กระดาษ พรินท์พรู๊ฟ (Print Proof ) เพื่อให้เทางเราใช้เทียบสี กับไฟล์อาร์ทเวิร์ค ของท่านคความเรียบร้อย
3) ใบสั่งงาน (PO) พร้อมลายเซ็น ลงชื่อยืนยันการสั่งงาน
4) เงินมัดจำ เป็นเงินสด หรือ เช็คสั่งจ่ายในนามบริษัท
5) อื่นๆ


 
ขั้นตอนที่ 4. การผลิตงาน

  1) ทางบริษัทจะทำการตรวจเช็คไฟล์ Artwork ของลูกค้าในขั้นต้น ถ้าไม่มีปัญหา ก็จะดำเนินการขั้นตอนถัดไป แต่หากมีปัญหาใดๆ ทางบริษัทจะทำการแจ้งกับลูกค้า และทำการปรึกษาหารือกันต่อไป

     + ฝ่ายผลิต จะทำการขึ้นงาน เมื่อได้รับยืนยันคำสั่งจ้าง หรือ เงินมัดจำ จากลูกค้าแล้ว เท่านั้น +

2) ออกดิจิตอลพรู๊พ เพื่อเทียบสีงานจริง และดู Artwork เป็นครั้งสุดท้าย
    - สีดิจิตอลพรู๊พ จะใกล้เคียงกับสีจริง ประมาณ 90 %

3) ลูกค้าทำการยืนยันแบบขั้นสุดท้าย หลังจากนั้นบริษัทจ ะทำการแยกสี ถ่ายฟิล์ม ขึ้นเพลท เป็นแม่พิมพ์ในการพิมพ์งาน
( เมื่อทำการขึ้นเพลทแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขงานได้อีก ยกเว้นลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าเพลทเพิ่มเติมเพื่อขึ้นงานใหม่ )

4) ทำการพิมพ์งานจริง ( ระบบสีที่ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ออฟเซ็ท เป็นระบบโหมดสี CMYK )

5) เมื่อพิมพ์งานเสร็จแล้ว หากมีขั้นตอนอื่นเพิ่มเติม ก็จะเรียงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
    - ทำการเคลือบวานิช ( UV ,PVCมัน ด้าน )
    - ปั๊มทอง เงิน - ปั๊มนูน ปั๊มจม
    - ไดคัต ตัด งานออกเป็นชิ้น
    - การพับ การเข้าเล่ม
    - ปะกาว ประกอบเป็นชิ้นงานสำเร็จรูป
    * ขั้นตอนการทำงานยิ่งมีหลายขั้นตอน หมายถึงระยะเวลาที่ต้องใช้เพิ่มมากขึ้น *


 
ขั้นตอนที่ 5. การส่งงาน

  + ทางบริษัท จะทำการส่งมอบงานให้กับลูกค้า ภายใน 3 – 15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับปริมาณ และลักษณะงาน ซึ่งจะทำการตกลงกับลูกค้าก่อนทำการรับงานเข้ามา (ตามเงื่อนไขขั้นตอน ที่ 4 )

+ โดยปกติ บริษัท มีบริการรับ-ส่งงาน ฟรี ในเขตกทม. (ตามเงื่อนไขของทางบริษัท)

+ หากเป็นการส่งของไปยังต่างจังหวัด เก็บค่าขนส่งจากลูกค้าปลายทาง ( ค่าขนส่งไม่รวมอยู่ในราคาสินค้า ) การส่งสินค้าเป็นไปตามแต่ตกลงหรือที่ลูกค้าสะดวกเช่นทางขนส่ง, EMS ,พัสดุไปรณีย์ , รถทัวร์เป็นต้น

*** ทางเราไม่สามารถควบคุม ความเสียหายจากการขนส่งโดยบริษัทขนส่งได้ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันความเสียหายสินค้า ของบริษัทขนส่ง***


 
ขั้นตอนที่ 6. การชำระเงิน

 
+ ชำระเงินสด มารับสินค้าด้วยตัวเองแล้วจึงทำการชำระด้วยเงินสด

+ ชำระเช็ค ชำระด้วยเช็ดสั่งจ่าย "บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด" ( เข้าบัญชีเท่านั้น ) ( แนบแผนที่ , ภพ.20 , ใบรับรองบริษัท ส่งมาพร้อมกับเช็คด้วย )

+ ชำระโดยการโอนผ่านธนาคาร โดยทำการโอนเงิน ผ่านทางธนาคารหรือ ตู้ ATM ตามบัญชี ด้านล่าง

 

แจ้งการชำระค่าบริการ
หลังจากชำระค่าบริการแล้ว ให้ส่ง "หลักฐานการชำระเงิน" พร้อม "เบอร์โทรติดต่อกลับ" มาที่
    - โทรสาร (แฟกซ์) :
0-2001-5283
    - สแกนส่งมาที่อีเมล์  siamcreative108@gmail.com

 

โรงพิมพ์ สยามครีเอทีฟ 108 เราคือโรงพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท งานเร่ง งานด่วน พิมพ์จำนวนน้อยหรือมาก!


              บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิ้วค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สยามครีเอทีฟ 108  :

Your details were sent successfully!

SiamCreative108 Print & Design (Thailand)
bottom of page