top of page

        มืออาชีพงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนทุกชนิดทุกประเภท รวดเร็วทันใจ คุณภาพสูง ราคามิตรภาพ พิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนด้วยระบบออฟเซ็ท,ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง

         นิตยสาร/แมกกาซีนหมายถึงสิ่งตีพิมพ์ซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป จะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและอาจมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของนิตยสาร/แมกกาซีนเพื่อเผยแพร่บทความ ความคิดเห็น กิจกรรม เหตุการณ์ ข่าวสาร บทประพันธ์ ความรู้ ความเชื่อ ฯลฯ ให้แก่บุคคลทั่วไปหรือภายในกลุ่ม

บริการงานพิมพ์นิตยสาร / แมกกาซีน ( Magazines )

บริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน โรงพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนต่างๆ

บริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน  โรงพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนต่างๆ โรงพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนคุณภาพมาตรฐานที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Services)

    การผลิตสิ่งพิมพ์นิตยสารหรือแมกกาซีนที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น นอกจากต้องมีความรู้เทคนิคตลอดจนประสบการณ์ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์นิตยสารหรือแมกกาซีนแล้ว โรงพิมพ์ที่ดีต้องมีความรู้และความเข้าใจในด้านของศิลปะมาประกอบการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตนิตยสารหรือแมกกาซีน โรงพิมพ์ของเราจะมองภาพพิมพ์แต่ละภาพในนิตยสารหรือแมกกาซีน หน้าพิมพ์แต่ละหน้าในนิตยสารหรือแมกกาซีน เป็นเสมือนหนึ่งงานศิลปะที่มีจิตวิญญาณในขณะเดียวกันก็จะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของชิ้นงานนิตยสารหรือแมกกาซีนเป็นสำคัญ  ท่านจะเห็นความแตกต่างของภาพพิมพ์นิตยสารหรือแมกกาซีนจากโรงพิมพ์ของเราไม่ว่าภาพพิมพ์นิตยสารหรือแมกกาซีนนั้นจะเป็นภาพที่มีเพียงตัวอักษรอย่างเดียว หรือภาพที่พิมพ์สีเดียว สองสี ฯลฯ

   งานพิมพ์นิตยสารหรือแมกกาซีน ถ้าจะให้งานออกมาดีและมีคุณภาพมาตรฐานนั้น จะต้องดูแลรายละเอียดในทุกๆจุด และทุกขั้นตอนในการผลิตนิตยสารหรือแมกกาซีน ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การวางรูปแบบ การเลือกรูปมาใช้ประกอบ การให้สีสัน การใช้กระดาษ การใช้หมึก และการพิมพ์ สิ่งเหล่านี้โรงพิมพ์ของเรามีความเชี่ยวชาญสูงในประสบการณ์ที่ผลิตงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน มีทั้งบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ มาใช้บริการการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนของเรา

นิตยสาร (Magazine)


         รับผลิต นิตยสาร (Magazine) ทุกประเภท ทุกขนาด นิตยสาร (Magazine) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเป็นระยะ มีการกำหนดเวลาการวางตลาดเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 3 เดือน สำหรับผู้อ่านทั่วไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง ความรู้มักเป็นไปในลักษณะที่ให้ความรอบรู้ นิตยสาร (Magazine) โดยทั่วไปหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไป ผู้อ่านสามารถบอกรับเป็นสมาชิกได้

 

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ นิตยสาร (Magazine)
o Offset (ออฟเซ็ต)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

 

ขนาดมาตรฐาน นิตยสาร (Magazine)
26.04 x 38.10 ซม. (10.25 x 15 นิ้ว) A4/A5
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

 

กระดาษที่ใช้ในการผลิต นิตยสาร (Magazine)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปอนด์ (Bond Paper) 80-120แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ นิตยสาร (Magazine)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบ Soprt UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ (Fold)
- ไดคัท
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา

 

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- พับ (Fold)
- ตัดมุม
- ปั้มทอง
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา
- เย็บกี่

นิตยสาร, Magazine, พิมพ์ magazine, พิมพ์นิตยสาร,โรงพิมพ์,นิตยสาร,แมกกาซีน,magazine,แม็กกาซีน,แม็กกะซีน,จัดทำ,รับพิมพ์นิตยสาร,พิมพ์หนังสือด่วน, Book On-Demand, พิมพ์ดิจิตอลPrint Digital ,พิมพ์ดิจิตอล , พิมพ์หนังสือ,พิมพ์พ็อกเก็ตบุ็ค,โรงพิมพ์หนังสือ,โรงพิมพ์,โรงพิมพ์ด่วน,พิมพ์หนังสือด่วน,พิมพ์หนังสือจำนวนน้อย,พิมพ์การ์ตูน,พิมพ์นิยาย,โรงพิมพ์นิยาย,Pocket Book

โรงพิมพ์ สยามครีเอทีฟ 108 เราคือโรงพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท งานเร่ง งานด่วน พิมพ์จำนวนน้อยหรือมาก!


              บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิ้วค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สยามครีเอทีฟ 108  :

SiamCreative108 Print & Design (Thailand)
bottom of page