top of page

บริการพิมพ์นามบัตร
โรงพิมพ์นามบัตรผู้เชี่ยวชาญบริการพิมพ์นามบัตรทุกชนิด

รับพิมพ์นามบัตร (Name Cards)

รับพิมพ์นามบัตรด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบซิลค์สกรีน, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง ในราคาย่อมเยา             ปัจจุบันนามบัตรมีส่วนสำคัญต่อภาพพจน์ของเจ้าของ มีการพิมพ์นามบัตรแบบสอดสี พิมพ์นามบัตรสีเดียว พิมพ์นามบัตรสี่สี พิมพ์นามบัตรแบบเคลือบ พิมพ์นามบัตรแบบแสดงภาพและสินค้าซึ่งช่วยในการส่งเสริมการขายเป็นอย่างดี แม้การพิมพ์นามบัตรกรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ถือว่าคุ้มค่า นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและออกแบบงานพิมพ์นามบัตรสำหรับลูกค้าทั่วไป

พิมพ์นามบัตรราคาถูก 1 บาท

ขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์นามบัตร เพื่อให้ออกมาดีมีคุณภาพและสวยงาม     การที่จะพิมพ์นามบัตรให้ได้คุณภาพนั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบหลายอย่างดังต่อไปนี้กำหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของการจัดทำนามบัตรโดยทั่วไปมีไว้แจกผู้เกี่ยวข้องเพื่อการติดต่อกันในภายภาคหน้า การทำนามบัตรมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี และแสดงโลโก้ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ชื่อ เบอร์โทรฯ ของเจ้าของบัตร อาจจะมีข้อความเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่มีให้ ในความเป็นจริงแล้ว นามบัตรสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาอย่างดี สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ รวมถึงภาพเจ้าของบัตรได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสี/สี่สี หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตาต่างจากนามบัตรทั่วไป ผู้รับจะเก็บรักษาและจดจำเจ้าของบัตรได้ดีขึ้น รูปแบบของนามบัตรพึงสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กร/สินค้า/บริการนั้น ๆ อีกทั้งให้มีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น หัวจดหมาย ซอง ฯลฯ พึงระลึกเสมอว่านามบัตรจะสะท้อนถึงภาพพจน์ขององค์กร/สินค้า/บริการของเจ้าของบัตรนั้น ๆ

กำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์ วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูตัวอย่างนามบัตรที่มีอยู่ในท้องตลาด เลือกรูปแบบที่เหมาะกับนามบัตรที่จะทำ สำหรับขนาดให้เลือกดูจาก "ขนาดของงานพิมพ์นามบัตร" ที่ระบุข้างล่างได้เพื่อความประหยัดไม่เสียเศษในการพิมพ์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์โดยระบุรูปแบบหลายรูปแบบหรือจำนวนพิมพ์ได้หลายระดับ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างนามบัตรคร่าว ๆ (Layout) เพื่อดูว่ารูปแบบเหมาะสมและดูดีหรือไม่ออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค ในปัจจุบันจะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและจัดทำต้นฉบับ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพและการตกแต่งภาพ มักใช้ Adobe Photoshop ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดหน้า มักใช้ Adobe Indesign, Illustrator, Pagemaker ในการจัดทำต้นฉบับนามบัตรควรจัดทำเป็นชุดพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวจดหมาย และซอง เพื่อให้รูปแบบของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นในทิศทางเดียวกัน ในการทำอาร์ตเวิร์คสำหรับนามบัตรให้คำนึงถึงการวางข้อความและภาพประกอบ (หากมี) เนื่องจากนามบัตรมีขนาดที่จำกัด อีกทั้งอย่าให้ข้อความแน่นจนเกินไป ให้มีช่องไฟไว้พักสายตา นามบัตรบางชิ้นมีการทำไดคัตหรือมีการปั๊มนูน (Embossing)เป็นรูปให้ดูแปลกตา บางชิ้นเคลือบพลาสติกด้าน แล้วเคลือบ Spot UV บนภาพที่ต้องการเน้น ฯลฯ อนึ่ง ทางโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์มีบริการรับออกแบบจัดทำต้นฉบับงานนามบัตรให้ลูกค้าของเรา

สั่งพิมพ์งาน เมื่อจัดทำอาร์ตเวิร์คต้นฉบับของนามบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งไฟล์งานและสั่งโรงพิมพ์ดำเนินตามขั้นตอนการพิมพ์ได้ต่อไป

               

                   คลิกดู  « ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์


    อนึ่งงานพิมพ์นามบัตรที่ดี เริ่มจากต้นฉบับที่ดี ภาพที่คมชัด ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุด การพิมพ์ต้องได้คุณภาพ เมื่อได้นามบัตรที่ดีย่อมมีส่วนช่วยทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ข้อมูลในการผลิตงานพิมพ์นามบัตรรูปแบบและรายละเอียดของงานพิมพ์นามบัตร
ในการพิมพ์นามบัตรจะมีรูปร่างเป็นกระดาษแผ่นเดียว กระดาษที่ใช้มีความหนาเพื่อความแข็งแรงไม่ยับง่าย การพิมพ์นามบัตรจะมีที่พิมพ์เพียงด้านเดียวหรือสองด้านก็ได้ อาจมีการพับแล้วแต่การออกแบบ

ขนาดของงานพิมพ์นามบัตร
ขนาดมาตรฐาน  3.5”x 2.125” หากมีการพับ เมื่อพับแล้วให้ได้ขนาดดังกล่าว

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์นามบัตร
สำหรับงานพิมพ์นามบัตรจะต้องใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรมขึ้นไป
กระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ) ซึ่งมักนิยมใช้กันมาก

การพิมพ์และตกแต่งผิวบนงานพิมพ์นามบัตร
มีการพิมพ์นามบัตร 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า จะใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ มักพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบซิลค์สกรีนหรือระบบดิจิตอล
พิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่การออกแบบ
งานพิมพ์นามบัตรสามารถเคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา หรือเคลือบพลาสติกด้าน เคลือบ Spot UV ปั๊มนูน (Embossing) ปั๊มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping)

แบบของการพับงานพิมพ์นามบัตร
อาจมีการพับ 2 ตอน  พับ 3 ตอน  (โดยส่วนใหญ่จะไม่มีการพับ)
นอกจากนี้ยังมีวิธีพับแบบอื่น ๆ แล้วแต่การออกแบบ

เพิ่มเติมสำหรับงานพิมพ์นามบัตร
สามารถทำการปั๊มไดคัท (Die-cut) เป็นรูปต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

การปรู๊ฟงานพิมพ์นามบัตรจากโรงพิมพ์ฯ
ปรู๊ฟจาก Computer Printer หรือผ่าน Fax สำหรับงานสีเดียว หรือ สองสี
ควรปรู๊ฟแบบ Digital Proof หรือ ปรู๊ฟจากแท่นปรู๊ฟหากเน้นเรื่องสีสันซึ่งจะถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริงระยะเวลาการผลิตงานพิมพ์นามบัตรสำหรับโรงพิมพ์ฯ

ส่งมอบภายใน 3 – 5 วันหลังจากลูกค้าอนุมัติปรู๊ฟแล้ว

การส่งมอบงานพิมพ์นามบัตรของโรงพิมพ์
ส่งมอบฟรีถึงมือลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลหากมียอดสั่งซื้อเกินสามพันบาทขึ้นไป

ขอใบเสนอราคางานพิมพ์นามบัตร

ต้องการกรอกแบบฟอร์มขอราคา งานพิมพ์นามบัตร    คลิกที่นี่ :  « งานพิมพ์นามบัตร

โรงพิมพ์นามบัตร บริการพิมพ์นามบัตรทุกชนิดทุกประเภท ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ราคาย่อมเยา

โรงพิมพ์ สยามครีเอทีฟ 108 เราคือโรงพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท งานเร่ง งานด่วน พิมพ์จำนวนน้อยหรือมาก!


              บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิ้วค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สยามครีเอทีฟ 108  :

SiamCreative108 Print & Design (Thailand)
bottom of page