top of page

บริการพิมพ์โปสเตอร์ / รับพิมพ์โปสเตอร์

โรงพิมพ์โปสเตอร์ ผู้ให้บริการพิมพ์โปสเตอร์ทุกชนิด ( Posters )

รับพิมพ์โปสเตอร์ทุกประเภท พิมพ์โปสเตอร์ด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง  รับออกแบบโปสเตอร์ให้ออกมาดูดีมีคุณภาพและมาตรฐาน

รับพิมพ์โปสเตอร์ทุกประเภท พิมพ์โปสเตอร์ด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง  รับออกแบบโปสเตอร์ให้ออกมาดูดีมีคุณภาพและมาตรฐาน

           โปสเตอร์ (Poster) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่ที่เป็นแผ่นเดียวมีขนาดใหญ่หรือเล็กแล้วแต่ผู้จัดทำ ใช้ติดตามสถานที่ต่าง ๆ ในแนวตั้ง เช่น ผนัง ตู้กระจก เสาไฟฟ้า ฯลฯ มีเนื้อหาสาระเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการหรืองานอื่นๆที่ต้องการเรียกร้องความสนใจ ส่วนใหญ่แล้วมักนำเสนอเพียงแนวความคิดเดียวเป็นหลักใหญ่
            ประโยชน์ของโปสเตอร์อาจมีหลายจุดประสงค์ โดยส่วนมากจะเป็นเครื่องมือในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาสินค้า/บริการ งานต่างๆ งานดนตรี ภาพยนตร์ และในบางครั้งก็ผลิตมาเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอนต่างๆ การจัดทำโปสเตอร์ให้ประสบความสำเร็จจำต้องแสดงภาพให้น่าสนใจ และเนื้อหาต้องกระชับ มีหัวเรื่องเด่นสดุดตา สามารถเข้าใจได้ในช่วงเวลาสั้นที่สุด เนื่องจากผู้พบเห็นที่สัญจรไปมามีเวลาค่อนข้างสั้น การพิมพ์ที่ดีมีส่วนทำให้โปสเตอร์นั้น ๆ ดูเด่นและดึงดูดความสนใจได้ดี โปสเตอร์ส่วนใหญ่พิมพ์สอดสีด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบอิ้งค์เจ็ท โปสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ จะใช้ระบบซิลค์สกรีน หรือระบบอิ้งค์เจ็ท นอกจากนี้ โปสเตอร์ที่สวยงามและโปสเตอร์ที่มีชื่อเสียงจะมีคนเก็บสะสม นักสะสมโปสเตอร์บางรายจะเก็บโปสเตอร์เก่ามาใส่กรอบรูปติดแสดงข้างผนัง ขนาดของโปสเตอร์ที่เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปอยู่ที่ 24x36 นิ้วหรือใกล้เคียง แต่โปสเตอร์ก็มีหลายขนาดหลากหลาย บางชิ้นเล็กเท่าขนาด A4 หรือเล็กกว่าการพิมพ์โปสเตอร์เพื่อการค้า

 

    การพิมพ์โปสเตอร์เพื่อการค้านั้นจะติดตั้งอยู่ทั่วไปตามที่สาธารณะเป็นการชักจูงใจให้ซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทร้านค้าจัดทำขึ้นเอง หรือผ่านตัวแทนบริษัทโฆษณารับจ้างทำโปสเตอร์ เพื่อโฆษณาเผยแพร่สินค้านั้นๆ   

       แม้งานพิมพ์โปสเตอร์จะเป็นเพียงแผ่นพิมพ์ที่ใช้ติดโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ตามที่ต่าง ๆ  การพิมพ์โปสเตอร์ที่ดีมีส่วนอย่างมากที่จะดึงดูดสายตาผู้ที่เดินผ่านไปมา และทำให้การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์นั้นสัมฤทธิ์ผลได้ ไม่ว่ายอดสั่งผลิตงานพิมพ์โปสเตอร์จะมากหรือน้อย โรงพิมพ์ของเราพร้อมที่ให้การดูแลและจัดทำด้วยคุณภาพที่สวยสดงดงามในราคาที่ย่อมเยา
    การสื่อด้วยภาพพิมพ์บนแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้ผู้ชมได้เข้าถึง เป็นความท้าทายสำหรับผู้ออกแบบงานพิมพ์โปสเตอร์ ทางโรงพิมพ์ของเราก็มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและออกแบบงานพิมพ์โปสเตอร์สำหรับลูกค้าทั่วไป เรารับพิมพ์โปสเตอร์ บริการพิมพ์โปสเตอร์ทุกประเภท ในราคาย่อมเยา

ขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์โปสเตอร์

  กำหนดวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะจัดพิมพ์โปสเตอร์ จำเป็นต้องทราบจุดประสงค์ในการจัดทำ เช่น ทำขึ้นเพื่อประกาศเชิญชวนร่วมกิจกรรม แนะนำผลิตภัณฑ์/บริการ ฯลฯ กำหนดเรื่องราวที่จะบรรจุลงในโปสเตอร์ กำหนดแผนและช่วงเวลาในการติดประกาศ เนื่องจากโปสเตอร์ต้องพึ่งพาสถานที่ในการติดประกาศ การหาสถานที่จึงเป็นเรื่องสำคัญ อีกทั้งบางแห่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดประกาศ ดังนั้นจึงควรติดต่อเจ้าของสถานที่ทั้งหลายให้มั่นใจก่อนลงมือทำ และท้ายสุดให้กำหนดความคาดหวังที่จะได้รับ ความคาดหวังอาจรวมถึงการรับรู้หรือการตอกย้ำความนึกคิดในผลิตภัณฑ์/การบริการนั้น ๆ ด้วย

   กำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์ วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูตัวอย่างโปสเตอร์ตามที่ต่าง ๆ ตามศูนย์การค้า หรือหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบ เลือกรูปแบบที่เหมาะกับงานที่จะทำ สำหรับขนาดให้เลือกดูจาก "ขนาดของงานพิมพ์โปสเตอร์" ที่ระบุข้างล่างเพื่อความประหยัดไม่เสียเศษในการพิมพ์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องที่จะใช้ ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์โดยระบุรูปแบบได้หลายรูปแบบหรือจำนวนพิมพ์ได้หลายระดับ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างคร่าว ๆ (Layout) เพื่อดูภาพรวมเป็นอย่างไร สดุดตา มีความน่าสนใจเพียงใด ฯลฯ

ข้อมูลในการผลิตงานพิมพ์โปสเตอร์

รูปแบบและรายละเอียดของงานพิมพ์โปสเตอร์


   งานพิมพ์โปสเตอร์จะมีรูปร่างเป็นกระดาษแผ่นเดียว กระดาษที่ใช้ไม่หนามาก การพิมพ์บนโปสเตอร์จะมีที่พิมพ์เพียงด้านเดียว

       ขนาดของงานพิมพ์โปสเตอร์
       ขนาด  15”x 21”, 10.25”x 15”
       17”x 23.5”(A2), 11.75”x 17”(A3), 8.25”x 11.75”(A4)


          สำหรับขนาดอื่นที่มิได้กล่าวไว้ อาจทำให้มีการเสียเศษแผ่นพิมพ์

กระดาษที่ใช้สำหรับงานพิมพ์โปสเตอร์
กระดาษปอนด์ 100 แกรมขึ้นไป
กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 120 แกรมขึ้นไป

การพิมพ์และตกแต่งผิวบนของงานพิมพ์โปสเตอร์
มีการพิมพ์โปสเตอร์แบบ 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า จะใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ มักพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบอิ้งค์เจ็ทหรือระบบดิจิตอล
พิมพ์หน้าเดียว
สามารถพิมพ์โปสเตอร์เคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา หรือเคลือบพลาสติกด้าน เคลือบ Spot UV ปั๊มนูน (Embossing) ปั๊มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping)

เพิ่มเติมสำหรับงานพิมพ์โปสเตอร์
สามารถทำการปั๊มไดคัท (Die-cut) เป็นรูปต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

การปรู๊ฟงานพิมพ์โปสเตอร์จากโรงพิมพ์ฯ
ปรู๊ฟจาก Computer Printer หรือผ่าน Fax สำหรับงานสีเดียว หรือ สองสี
ควรปรู๊ฟแบบ Digital Proof หรือ ปรู๊ฟจากแท่นปรู๊ฟหากเน้นเรื่องสีสันซึ่งจะถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริง

โรงพิมพ์ สยามครีเอทีฟ 108 เราคือโรงพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท งานเร่ง งานด่วน พิมพ์จำนวนน้อยหรือมาก!


              บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิ้วค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สยามครีเอทีฟ 108  :

SiamCreative108 Print & Design (Thailand)
bottom of page