top of page

หลักในการพิมพ์ offset

หลักในการพิมพ์ offset


           หลักของการพิมพ์ offset คือ น้ำกับน้ำมันจะไม่รวมตัวกันซึ่งบนแผ่นแม่พิมพ์จะมีทั้งสอง ส่วนคือ บริเวณที่ไม่มีภาพก็จะเป็นที่รับน้ำและในส่วนที่มีภาพก็จะเป็นสารเคมีที่ เป็นพวกเดียวกับหมึก

• หน้าที่ของบริเวณทั้งสองของแม่พิมพ์
      1. ส่วนที่ไร้ภาพและรับน้ำ จะทำหน้าที่ในการรับน้ำหรึอความชื้น และผลักดันหมึกให้ออก
นอกบริเวณ
      2. ส่วนที่เป็นภาพจะทำหน้าที่รับหมึกและผลักดันน้ำมันออกนอกบริเวณของตน ซึ่งในแต่ละส่วนจะทำหน้าที่ๆแตกต่างกัน

           • หลักในการถ่าย ทอดภาพของเครื่องพิมพ์ออฟเซต


ออฟเซตเป็นระบบการพิมพ์พื้นฐานทั่วไปในระบบ 3 โม คือ
      1. โมแม่พิมพ์
      2. โมผ้ายาง
      3. โมแรงกด

          • พร้อมด้วยระบบทำความชื้นและระบบการจ่ายหมึกให้แกแม่พิมพ์เมื่อมีการเคลื่อน ไหว แม่พิมพ์จะหมุนไปรับน้ำ หรือ ความชื้น แล้วจึงหมุนไปรับน้ำ แล้วจึงไปรับหมึก เมื่อแม่พิมพ์รับหมึก ในบริเวณภาพแล้วจะหมุนลงไปถ่ายโอนไปให้โมผ้ายาง แล้วจึงถ่านลงวัสดุพิมพ์ โดยมีโมกดพิมพ์รองรับอยู่เป็นระบบการพิมพ์ทางอ้อม

• ประโยชน์ของการพิมพ์ทางอ้อม
      1. ในการพิมพ์ภาพลงสู่ผ้ายาง ผิวของผ้ายางมีความอ่อนนุ่มจึงสามารถแนบกระชับกับผิว ของของการดาษที่เป็นแอ่ง และขรุขระได้ดีกว่าการใช้แม่พิมพ์โดยตรง
      2. ผ้ายางจะไม่ทำให้ตัวของแม่พิมพ์ชำรุด เหมือนกับการพิมพ์ทางตรง
      3. สะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของภาพ และข้อความบนแม่พิมพ์เพราะเป็นตัวตรง
ไม่ใช่ตัวกลับอย่าง เลตเตอร์เพลส ซึ่งตรวจสอบได้ยาก

ด้วยทีมงานกราพฟิค ของโรงพิมพ์ สยามครีเอทีฟ ที่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบสร้างสรรค์งานพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
 พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว

โรงพิมพ์สยามครีเอทีฟ108 ให้บริการพิมพ์ด่วน พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว

press to zoom
บริการออกแบบเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์
บริการออกแบบเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์

สยามครีเอทีฟ108 บริการทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ด้านการออกแบบ ราคาเป็นกันเอง

press to zoom
บริการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์แบบพิเศษ
บริการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์แบบพิเศษ

โรงพิมพ์สยามครีเอทีฟ 108 บริการออกแบบสิ่งพิมพ์ และจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ ในรูปแบบพิเศษ

press to zoom
พิมพ์ถุงกระดาษ
พิมพ์ถุงกระดาษ

โรงพิมพ์สยามครีเอทีฟ 108 ให้บริการพิมพ์ด่วน พิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ

press to zoom
พิมพ์ซิลสกรีน โรงพิมพ์ ซิลค์สกรีน
พิมพ์ซิลสกรีน โรงพิมพ์ ซิลค์สกรีน

โรงพิมพ์ สยามครีเอทีฟ รับพิมพ์งานระบบซิลค์สกรีน และสิ่งพิมพ์ซิลค์สกรีน รายละเอียดลักษณะรูปแบบของงาน พิมพ์ซิลค์สกรีน (SilkScreen) เหมาะสำหรับงานไม่ไล่โทนสี(งานสีตาย) เช่น ลายแบบธงชาติ ตัวหนังสือธรรมดา หรือโลโก้ธนาคารต่างๆ ระบบพิมพ์ ซิลค์สกรีน สามารถทำงานสอดสี หรืองานแบบไล่โทนสีภาพเหมือนจริงได้เช่นกัน แต่ไม่นิยมเพราะจะเม็ดสีใหญ่กว่าระบบพิมพ์ออฟเซ็ท ระบบพิมพ์ออฟเซ็ทเม็ดสีความละเอียด 175dpi. แต่ระบบพิมพ์ซิลค์สกรีน จะความละเอียดของเม็ดสี ประมาณ 60-90 dpi. ระบบซิลค์สกรีน จึงไม่นิยมมาทำงานลักษณะภาพเหมือนจริงเช่น ภาพต้นไม้ ภาพรถยนต์ ภาพนางแบบ ภาพไล่โทนสีสอดสี แต่ระบบพิมพ์ ซิลค์สกรีน จะ

press to zoom
โรงพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือด่วน
โรงพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือด่วน

โรงพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆบริการงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร (Books/Journals) โรงพิมพ์สยามครีเอทีฟ108 เราคือโรงพิมพ์หนังสือด่วนด้วยมืออาชีพด้านงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารทุกชนิดทุกประเภท รวดเร็วทันใจ คุณภาพสูง ราคามิตรภาพ พิมพ์หนังสือหรือพิมพ์วารสารด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง

press to zoom
บริกการออกแบบสิ่งพิมพ์ Artwork
บริกการออกแบบสิ่งพิมพ์ Artwork

สยามครีเอทีพ 108 บริการจัดทำ ออกแบบสิ่งพิมพ์ จัดไฟล์งาน สร้างสรรคงานพิมพ์ทุกชนิดด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์ด้านจัดทำออกแบบสิ่งพิมพ์มานาน

press to zoom
พิมพ์ใบปลิว แผ่นพับ
พิมพ์ใบปลิว แผ่นพับ

โรงพิมพ์แผ่นพับ / โรงพิมพ์ใบปลิว บริการงานพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิว (Leaflets) มืออาชีพงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิวทุกชนิดทุกประเภท รวดเร็วทันใจ คุณภาพสูง ราคามิตรภาพ พิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิวด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง

press to zoom
พิมพ์หนังสือจำนวนน้อย Book On Demand
พิมพ์หนังสือจำนวนน้อย Book On Demand

โรงพิมพ์หนังสือ สยามครีเอทีฟ 108 บริการผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลคุณภาพสูง พิมพ์ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำในการพิมพ์ 1เล่มเราก็รับพิมพ์ และสามรถผลิตพิมพ์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

press to zoom
โรงพิมพ์โปสเตอร์ บริการพิมพ์โปสเตอร์
โรงพิมพ์โปสเตอร์ บริการพิมพ์โปสเตอร์

รับพิมพ์โปสเตอร์ทุกประเภท พิมพ์โปสเตอร์ด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง รับออกแบบโปสเตอร์ให้ออกมาดูดีมีคุณภาพและมาตรฐาน

press to zoom
โรงพิมพ์นามบัตร พิมพ์นามบัตรด่วน
โรงพิมพ์นามบัตร พิมพ์นามบัตรด่วน

บริการพิมพ์นามบัตรทุกชนิด/รับพิมพ์นามบัตร (Name Cards) รับพิมพ์นามบัตรด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบซิลค์สกรีน, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง ในราคาย่อมเยา

press to zoom
โรงพิมพ์ฉลากสินค้างานพิมพ์ฉลากสินค้า
โรงพิมพ์ฉลากสินค้างานพิมพ์ฉลากสินค้า

บริการพิมพ์ฉลากสินค้า โรงพิมพ์ฉลากสินค้าผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ฉลากสินค้า (Labels)

press to zoom
โรงพิมพ์กล่องกระดาษ พิมพ์กล่อง
โรงพิมพ์กล่องกระดาษ พิมพ์กล่อง

บริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์กล่องกระดาษพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ทุกขนาดทุกชนิด (Paper Boxes) งานพิมพ์กล่องกระดาษพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องสามารถรองรับน้ำหนักและมีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน การออกแบบรูปทรง การเลือกใช้กระดาษตลอดจนความแม่นยำในการผลิตจึงเป็นเรื่องสำคัญ อนึ่งการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีย่อมสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าตลอดจนช่วยในการส่งเสริมการขาย โรงพิมพ์ของเรารับพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิวด้วยระบบออฟเซ็ทคุณภาพสูง นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและออกแบบงานพิมพ์กล่องกระดาษ/งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์แบบต่าง ๆ สำหรับลูกค้าทั่

press to zoom
โรงพิมพ์แฟ้ม พิมพ์แฟ้มบริษัท
โรงพิมพ์แฟ้ม พิมพ์แฟ้มบริษัท

บริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ โรงพิมพ์แฟ้มทุกประเภทมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์แฟ้มทุกชนิด/บริการพิมพ์แฟ้ม (Folders) รับพิมพ์แฟ้มด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบซิลค์สกรีน, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง ในราคาย่อมเยา

press to zoom
โรงพิมพ์ปฏิทิน พิมพ์ปฎิทินจำนวนน้อย
โรงพิมพ์ปฏิทิน พิมพ์ปฎิทินจำนวนน้อย

ให้บริการงานพิมพ์ปฏิทิน (Calendars) โรงพิมพ์สยามครีเอทีพฟ108 เราคือโรงพิมพ์ปฎิทินผลิตอย่างมืออาชีพ ด้านงานพิมพ์ปฏิทินทุกชนิดทุกประเภท รวดเร็วทันใจ คุณภาพสูง ราคามิตรภาพ พิมพ์ปฏิทินระบบออฟเซ็ท, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง พิมพ์น้อย 1 เล่มก็รับพิมพ์

press to zoom
โรงพิมพ์หัวจดหมาย รับพิมพ์หัวจดหมาย
โรงพิมพ์หัวจดหมาย รับพิมพ์หัวจดหมาย

พิมพ์หัวจดหมาย โรงพิมพ์หัวจดหมาย รับพิมพ์หัวจดหมาย (Letterheads) รับพิมพ์หัวจดหมายด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบซิลค์สกรีน, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง ในราคาย่อมเยา

press to zoom
 บริการพิมพ์ซอง รับพิมพ์ซองทุกประเภท
บริการพิมพ์ซอง รับพิมพ์ซองทุกประเภท

โรงพิมพ์มืออาชีพรับพิมพ์ซองจดหมายประเภทต่างๆ (Envelopes) รับพิมพ์ซองจดหมาย/ซองเอกสารด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบซิลค์สกรีน, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง ในราคาย่อมเยา

press to zoom
โรงพิมพ์การ์ด  พิมพ์การ์ดแต่งงาน
โรงพิมพ์การ์ด พิมพ์การ์ดแต่งงาน

บริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ โรงพิมพ์การ์ด/โปสการ์ด ผู้เชี่ยวชาญงานรับพิมพ์การ์ด (Cards) บริการพิมพ์การ์ดประเภทต่าง รับพิมพ์การ์ด/โปสการ์ดด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง ในราคาย่อมเยา สำหรับงานพิมพ์การ์ด/โปสการ์ดมีการจัดทำไปใช้ในหลายโอกาส เช่น งานพิมพ์การ์ดแนะนำสินค้า งานพิมพ์การ์ดสำหรับเทศกาลต่าง ๆ (การ์ดอวยพร การ์ด ส.ค.ส. การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงานฯลฯ) งานพิมพ์การ์ดปฏิทิน งานพิมพ์การ์ดส่งทางไปรษณีย์ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การ์ดประเภทใด จำนวนพิมพ์การ์ดเท่าไร ทางโรงพิมพ์ของเรามีความยินดีรับพิมพ์การ์ด/บริการพิมพ์การ์ดทุกประเภท จัดทำให้ด้วยคุณภาพงานพิมพ์การ์ดที่น่าประทับใจ

press to zoom

โรงพิมพ์ สยามครีเอทีฟ 108 เราคือโรงพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท งานเร่ง งานด่วน พิมพ์จำนวนน้อยหรือมาก!


              บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิ้วค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สยามครีเอทีฟ 108  :

SiamCreative108 Print & Design (Thailand)
bottom of page